Slide background

Policy angående behandling av personuppgifter

Genom vår webbutik behandlas integritetskänsliga uppgifter eller personuppgifter. Molco Car Parts lägger stor vikt vid en noggrann behandling av personuppgifter. Därför bearbetar och skyddar vi persondata/-uppgifter på ett korrekt sätt.
All behandling av personuppgifter inom Molco Car Parts sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Det betyder bland annat att:

 • Att vi tydligt anger i vilket syfte vi använder personuppgifter. Detta görs genom denna policy angående behandling av personuppgifter
 • Att vi begränser samlandet av personuppgifter till de uppgifter som är nödvändiga för legitima syften
 • Att vi först ber om ert uttryckliga samtycke att få behandla era personuppgifter i de fall där tillåtelse krävs.
 • Att vi vidtar passande säkerhetsåtgärder för att skydda era personuppgifter och att vi även kräver detsamma av externa partier som behandlar personuppgifter i vårt uppdrag.
 • Att vi respekterar er rätt att få insyn i vilka av era personuppgifter vi har, samt er rätt att korrigera eller avlägsna dessa.

Molco Car Parts är ansvarig för behandlingen av uppgifterna. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar samt i vilket syfte. Vi rekommenderar er att läsa policyn noggrant.

Denna integritetspolicy ändrades senast Januari 2021

Användning av personuppgifter
När ni använder vår webbutik erhåller vi vissa uppgifter från er. Det kan handla om personuppgifter. Vi lagrar och använder endast persondata som ni har förmedlat till oss direkt, inom ramen för den av er beställda tjänsten, eller uppgifter för vilka det vid överlämnandet framgår tydligt att de lämnas till oss för behandling.
I de syften som nämns i integritetspolicyn använder vi följande uppgifter:

 • Namn- och adressdata
 • Telefonnummer
 • Faktura-adress
 • E-mailadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kön
 • Typ av företag

Registrering
För att kunna använda vår webbutik behöver ni först registrera er. Efter registrering lagrar vi ert användarnamn samt personuppgifterna som ni har lämnat till oss. Vi sparar dessa uppgifter så att de inte behöver fyllas i på nytt vid varje ny användning av butiken, samt för att vi ska kunna kontakta er inom ramen för utförandet av vår överenskommelse. Uppgifterna som är kopplade till ert kundkonto kommer inte att vidarebefordras till tredje part, såvida detta inte krävs för att kunna utföra överenskommelsen mellan oss eller för att lagen kräver det. Vid misstanke om bedrägeri eller missbruk av vår webbutik kan era personuppgifter komma att överlämnas till myndigheterna.

Tillgång till portal
Genom vår portal kan ni få tillgång till en modul där ni själv har möjlighet att ändra era inställningar eller ändra/komplettera era uppgifter.

Behandling av beställningar
När ni gör en beställning hos oss, använder vi oss i orderhanteringen av era personuppgifter. Ifall det krävs för ett ordentligt slutförande av orderprocessen kan era personuppgifter komma att lämnas till utomstående part. Ni kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy.

Reklam
Förutom via informationen på vår webbsida, kan vi även informera er om nya produker och tjänster via:

 • Brev
 • E-mail
 • Telefon

Chat och nyhetsbrev
På vår webbsida erbjuder vi möjligheten att ställa frågor till oss via chat. Datat som ni skickar till oss i samband med detta lagras så länge det bedöms vara nödvändig för en fullständig behandling av frågan.
Vi erbjuder ett nyhetsbrev för att informera intresserade kunder angående våra produkter / tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk genom vilken man har möjlighet att avanmäla sig.

Offentliggörande
Användning av vår webbutik leder inte till offentliggörande av uppgifter som är synliga på internet.

Annonser
Vår webbutik visar inga annonser.

Vidarebefordra data till tredje part
Vi kan i förekommande fall vidarebefordra era uppgifter till tredje part. Det handlar i dessa fall om partners som är direkt inblandade i utförandet av överenskommelsen mellan er och Molco Car Parts. Dessa partners kan (delvis) befinna sig utanför EU.

Cookies
Vår webbutik använder sig av cookies. Även utomstående parter som anlitas av oss placerar cookies. Ert fortsatta användande av vår butik kommer av oss att betraktas som godkännande av att vi använder cookies. Du har alltid möjligheten att stänga av cookies i er webbläsare. Tänk på att det dock kan innebära att webbsidan fungerar sämre.
Med tredje parter som placerar cookies har vi avtal angående användandet av cookies och applikationer.

Skydd
Vi tar skyddsåtgärder för att begränsa missbruk av och icke-auktoriserad tillgång till personuppgifter.

Lagringstid
Personuppgifterna enligt beskrivningen ovan lagras så länge det bedöms nödvändigt för att behandla era beställningar, inklusive eventuella garantifall. Efter detta lagras datat maximalt ett år till för statistiska ändamål. Därefter raderas uppgifterna, såvida inte lagen kräver en längre lagringstid. (t.ex. Skatteverkets krav angående lagring av data gällande betalningar)

Webbsidor tillhörande utomstående part
Denna integritetspolicy gäller inte webbsidor tillhörande tredje parter som genom (produkt-)länkar har en koppling till vår webbsida. Vi kan inte garantera att utomstående parter handskas med era uppgifter på ett säkert och pålitligt sätt. Vi rekommenderar att läsa dessa specifika företags integritetspolicyn innan man använder sig av deras sidor.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Det rekommenderas att regelbundet återgå till denna policy så att man känner till eventuella ändringar som kan ha ägt rum.

Insyn i och ändring av era uppgifter
För frågor angående vår integritetspolicy eller angående insyn i / ändringar av (eller borttagande av) era personuppgifter kan ni när som helst kontakta oss via kontaktadressen nedan.

Ni kan också skicka oss en förfrågan att få insyn i ert data, eller för att ändra något / ta bort något. Det går även bra att be om en export av datat som vi använder med er tillåtelse, eller meddela oss, inklusive er motivation, att ni önskar att vår behandling av era personuppgifter begränsas.

För att förebygga missbruk kan vi komma att be er om en adekvat identifiering. Ifall det gäller insyn i personuppgifter kopplade till en cookie, behöver ni skicka med en kopia av den aktuella cookie-n. Ni hittar dessa i er webbläsare under ”inställningar”. Om uppgifterna är felaktiga, kan ni be oss att ändra / ta bort dessa.

Kontakt med myndigheter
Självklart hjälper vi er gärna ifall ni har synpunkter/klagomål angående behandlingen av era personuppgifter. Inom personuppgiftslagstiftningen har ni även rätt att skicka ett klagomål / en anmälan till myndigheten ”Autoriteit Persoonsgegevens” i Nederländerna (jmfr Datainspektionen i Sverige). Kontakta Autoriteit Persoonsgegevens alternativt svenska Datainspektionen för detaljer.

Kontaktuppgifter
Molco Car Parts
Energieweg 7
6651 KT Druten
info@molco.nl
+31 (0)487-588 823

Assortiment

Bij Molco kiest u uit ruim 1.300.000 onderdelen verdeeld over 400 artikelgroepen en ruim 250 merken!

Levering

Uw bestelling binnen 24 uur in huis over heel Europa! Zie alle verzendmogelijkheden voor uw bestelling.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons! Dit kan via ons contactformulier, Molco chat, e-mail telefonisch via +31 (0) 487 588824 of via Whatsapp op +31(0)6 30 53 83 32!

Wij verkopen de volgende merken:

© Copyright 2022 - Molco

Goed dat u er bent!

Log in met uw klantnummer.

Nog geen account?